Daniel Minne Lambrechts

Personalia

Naam:Daniel Minne Lambrechts
Woonplaats:1744 Medemblik, Westerhaven
Beroep:koopman te Amsterdam
Geboren:7 december 1688 (Leiden)
Overleden: 1744 (Medemblik)
Begraven:18 april 1744 (Medemblik)
Ouders:
Broers/Zussen:

Levensloop

0 jaar: geboorte Daniel Minne
1 jaar: overlijden vader Hugo
2 jaar: geboorte broer Amos (Minne)
28 jaar: getrouwd met Bernardina Van Enst
32 jaar: geboorte zoon Hugo
39 jaar: overlijden broer Amos (Minne)
55 jaar: overlijden Daniel Minne

Opmerkingen

Daniël, gehuwd met Bernardina (Berendina) van Enst, is overigens overleden in Medemblik in 1744, en aldaar begraven op 18-04-1744 (DTB Medemblik, register van impost op trouwen en begraven 1740-1753). Waarom hij van Amsterdam naar Medemblik is verhuisd, daar ben ik nog niet achter gekomen. === Doop op 7 december 1688 te Leiden Link explorer = Vader Hugo Lambrechtsz Moeder Sara Minne Kind Daniel Minne Getuigen Passchasius Minne Maria Lambrecht Daniel van de Voorde Opmerking Dopen NH Hooglandsche Kerk Bron Erfgoed Leiden en omstreken Erfgoed Leiden en omstreken DTB Dopen, Leiden, 7 december 1688 Collectie Dopen NH Hooglandsche Kerk, Deel: 242, Periode: 1688-1691, Boek Dopen Hooglandsche Kerk 1688 - 15 november 1691. ==== Bij de Boedelbank van het Meertens Instituut zijn gegevens vastgelegd over zijn nalatenschap. Onder de naam "Daniel Lambregts: In totaal 1229 treffers mbt roerend en onroerend goed. ----- code 1744 datum: 16-05-1744 archief: 3254 plaats: Medemblik naam nalater: Daniel Lambregts datum overl.: echtgeno(o)t(e): Berendina van Enst huwelijk: aantal kind.: 0 naam kind.: adres: Westerhaven (ORAM) woonplaats: Medemblik beroep: koopman reden opmaak: getaxeerd: ______ Bij voorbeeld: Lijst voorwerpen 1229 treffers , 10 pp. 41-50 61-70 << >> U zocht: code: 1744 plaats: Medemblik Opnieuw zoeken code rubriek vertrek aantal voorwerp bijzonderheden waarde plaats beroep 1744 04 zo2. 1 bed 0,00 Medemblik 1744 18 zo2. 2 peluwen 0,00 Medemblik 1744 04 zo2. 2 matrassen 0,00 Medemblik 1744 18 zo2. 2 watten.dekens 0,00 Medemblik 1744 18 zo2. 1 deken spaans 0,00 Medemblik 1744 18 zo2. 2 slaap.lakens 0,00 Medemblik 1744 18 zo2. 2 kussens met slopen 0,00 Medemblik 1744 04 zo2 1 bed en peluw 0,00 Medemblik 1744 18 zo2 3 kussens met slopen 0,00 Medemblik 1744 18 zo2 3 watten.dekens 0,00 Medemblik 1229 treffers , 10 pp. 41-50 61-70 << >>