VAN VEDEL TOT VIOOL

VAN VEDEL TOT VIOOL
Het boekje over de stamreeks van mijn moeder is klaar!
Mijn moeder stamde af van Hugo (geboren 1297), de 4e zoon van Gerrit Rampsz. van Swieten en zijn vrouw Clara Ghisekijnsd. van Zijl van Ammers. Er is een rechte lijn (met 1 heel klein knikje in 1789) tussen 1297 en 2008.
Ik ben blij en trots dit boekje te hebben kunnen samen stellen en het nu eindelijk in handen te hebben.
De titel is gebaseerd op het wapen van de Van Zwieten-s en het feit dat mijnmoeder zelf ook (naar het schijnt heel goed) viool gespeeld heeft.
De cirkel is voor mij rond!
22 maart 2017
Hieronder volgtals voorproefjede inleiding (zonder foto’s of voetnoten):

Inleiding

Een kind is niet alleen een product van 2 ouders maar ook van zijn/haar afkomst, opvoeding, scholing, milieu, omgeving en gezinssituatie.

Mam, met behulp van jouw notitieboekje, andere boeken, archieven, mede-genealogen en het internet blijkt dat jij, voor zo ver ik heb kunnen traceren, het product bent van minstens 22 generaties in redelijk rechte lijn, met een klein knikje in 1789!!
Mogelijke, maar (nog) niet te linken, voorouders hebben generatienummers 0 en 00 gekregen.

Jij bent de oudste van de 4 kinderen van je ouders maar door te trouwen met mijn vader ben je in zekere zin in die lijn ook de laatste Van Zwieten de Blom. (Al zet je “kleine broertje” die inmiddels ook al over de 90 is, het geslacht nog een paar generaties voort.)
Tot het eind van je leven heb je je er altijd aan geergerd dat allerlei instanties probeerden jouw naam (“Mevr. W. Lambrechts-van Zwieten de Blom”) in te korten vanwege bij voorbeeld plaatsgebrek op een invul-regel. Ik heb je heel wat geirriteerde telefoontjes daarover horen plegen!

Ik herinner me dat ik als kind samen met jou naar Museum de Lakenhal in Leiden ging en dan gingen we altijd kijken naar het wapenschild dat boven een deur hing. Daar wees jij mij iedere keer vol trots op de 3 violen van “jouw familiewapen”.
Ik heb onlangs contact gezocht met Museum De Lakenhal, heb de situatie uitgelegd en met de welwillende hulp en medewerking van mevr. Berenice Lunsingh Scheurleer zijn er 3 afbeeldingen gevonden, die het geweest kunnen zijn.
Ik ben er niet zeker van naar welke van deze drie we zo vaak gekeken hebben, maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk, op alledrie staat prominent het wapen met de 3 violen.
Ik vond dat machtig interessant want ik wist dat jij, vóór je huwelijk en vóór de oorlog, zelf ook viool gespeeld had (en mijn vader cello), al had ik dat nooit gezien of gehoord. Jullie schijnen best getalenteerd geweest te zijn, want beiden speelden jullie in Leiden in het Toonkunst Orkest. Je had een absoluut gehoor zodat je je viool zelfs zonder stemvork kon stemmen. (Daarom kon je ook Christina Deutekom niet waarderen, die zong er volgens jouw altijd “net naast”. )
Ik heb je maar een paar keer met je viool in handen gezien, al heb je hem je hele leven zuinig bewaard en is hij, op jouw verzoek, na jouw overlijden terug gegaan naar Josef Vedral’s Strijkinstrumentenhandel in Den Haag. Josef Vedral zelf had indertijd jouw viool gebouwd. Jouw instrument heeft na restauratie (en op voorspraak van de restaurateur) een goede bestemming gekregen bij een conservatorium-studente, die zich een dergelijk strijkinstrument anders niet had kunnen veroorloven.
De eerste keer dat ík je je viool zag hanteren zal halverwege de 50-er jaren van de vorige eeuw geweest zijn, toen je wilde kijken of je dochter misschien jouw talent geerfd had…. Nu heb ik vele talenten, maar de muzikale genen van jou en pap hebben mij absoluut overgeslagen.
Toen ik eenmaal het huis uit was heb je waarschijnlijk nog wel eens geprobeerd te spelen (want ik heb een keer nieuwe snaren voor je moeten kopen), maar toen waren je handen al niet soepel genoeg meer, zei je…..
De laatste keer dat je, naar mijn weten, speelde was in 1978, toen je kleinzoon(die toen pianoles had) dat aan je vroeg.
Van dat moment heb ik één foto en die koester ik als een schat.
Aangezien algemeen aangenomen wordt dat de eerste echte viool rond 1550 gebouwd werd, is het strijkinstrument op het wapen van het geslacht Van Z(S)wieten hoogstwaarschijnlijk een vedel of rebec.

In het boek “Adel en Heraldiek in de Nederlanden: Identiteit en representatie” (onder redactie van o.m. Redmer Alma )uit 2012 vond ik op pagina 97 de beschrijving van het wapen van de Utrechtse kanunnik mr. Petrus Ramp (in vero Van Zwieten) uit 1488. Zijn wapen is gevierendeeld en op deel I staan : “in rood drie vedels met de halzen omlaag (Van Zwieten)”, […..]

De titel van dit boekje is dus geheel terecht; ik zie het niet als een opsomming van “meer dan 22 generaties van Zwieten”, maar als een tastbare herinnering aan jou.
Zelf had je ook wel iets met stambomen, je was lid van de Van Z(S)wieten Stichting en bezat een van de weinige exemplaren van het boekje dat door hen was samengesteld en waarin jouw naam vermeld wordt op pagina 127.
Zoals ik ook in de inleiding bij mijn eigen stamboom (o.a. op het internet) vermeld heb:

[…] Veel gegevens over de familie Van Zwieten de Blom zijn afkomstig uit genealogisch onderzoek dat verricht is door “De van S-Zwietenstichting” en dat door hen gepubliceerd is onder de titel: ‘De Alphense van Z(S)wieten’s 1500-1986′. Mijn dank voor de toestemming om uit hun gegevens te putten ter aanvulling van mijn stamboom.

Ik zal in het huidige boekje (dat ik voor mezelf en mijn nageslacht maak) per generatie de directe familielijn nader toelichten en van commentaar voorzien, voor zover ik natuurlijk gegevens heb gevonden. Het is inmiddels duidelijk geworden dat jij niet van de oudste (belangrijkste?)zoon van Gerrit Rampsz. van Swieten en Clara Ghisekijnsd. Van Zijl van Ammers afstamt, maar van de vierde zoon, Hugo Gerritsz., geboren in 1297.
Een stukje geschiedenis zal zeker niet ontbreken. Vanzelfsprekend heb ik van de één meer kunnen vinden dan van een ander.
Ook al heb ik geprobeerd zoveel mogelijk verschil-lende gegevens met elkaar te vergelijken om te kunnen toetsen op juistheid…mogelijke fouten zijn geheel voor mijn rekening ……onduidelijkheden ook!

Zoetermeer, winter 2016-2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *