Lambrechts

Oud Speelgoed

Het koetsje waarmee mijn vader Gustaaf Marius Lambrechts (1912-1986)in november 1915 op de foto staat, is evenals de
foto zelf, gemaakt door mijn grootvader Jacobus Antonius Lambrechts (1881-1939).

Het koetsje is in de vijftiger jaren van de vorige eeuw door mijn grootmoeder geschonken aan Museum De Lakenhal in
Leiden. Daar heeft het een tijd lang deel uitgemaakt van een expositie over oud speelgoed. Het koetsjestaat nu nog in het
magazijn van het museum waar ik het onlangs (maart 2010) nog heb mogen bekijken, eerst alleen, later met mijn kleinzoon.

Het paard is helaas verloren gegaan, maar het koetsje zelf is nog in prima staat.